Praktyczna nauka zawodu


Ocenę z praktycznej nauki zawodu należy dostarczyć do 22 grudnia. Ocena musi posiadać pieczątkę zakładu pracy i podpis pracodawcy.
Ocenę można dostarczyć osobiście , pocztą e-mail ( scan dokumentu) lub pocztą.
adres e-mail zdz.czarnydunajec@onet.pl

 

 

[pobierz] 0.1 MB ocena-z-praktycznej-nauki-zawodu

wersja WORD OFFICE

[pobierz] 0.1 MB ocena-z-praktycznej-nauki-zawodu

WERSJA PDF.