GRONO PEDAGOGICZNE


DYREKTOR

STANISŁAW PAPUGA

 

 

WICEDYREKTOR

ROMAN GIEŁCZYŃSKI

 

 

 

 JĘZYK POLSKI - mgr Marek Kubik

 

JĘZYK ANGIELSKI -  mgr Magdalena Zygmunt, mgr Monika Kalarus

 

MATEMATYKA -   mgr inż Grzegorz Cichoń, mgr Zofia Wójtowicz

 

HISTORIA -  mgr Natalia Sendecka, mgr Roman Giełczyński

 

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ - mgr Natalia Sendecka, mgr Roman Giełczyński

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - mgr Natalia Sendecka

 

CHEMIA -   mgr Dariusz Basiński, mgr Edyta Gombarczyk

 

 GEOGRAFIA - mgr Kinga Winnicka, mgr Edyta Gombarczyk

 

INFORMATYKA - mgr. inż Grzegorz Cichoń

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - mgr Stanisław Papuga, mgr Krzysztof Udziela

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - mgr Stanisław Papuga,     mgr Roman Giełczyński,

                                        mgr Michał Walkosz,         mgr Krzysztof Udziela

                               

 

RELIGIA - ks mgr Jakub Łabuz, ks mgr Piotr Podwyszyński

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOSCI -  mgr Justyna Gacek, mgr Zofia Wójtowicz

                                                      

DORADZTWO ZAWODOWE - mgr Justyna Gacek

 

BIBLIOTEKA - mgr Justyna Gacek

 

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Justyna Gacek

 

PEDAGOG SPECJALNY - mgr Renata Zielińska