UBEZPIECZENIE


Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie z siedzibą w Czarnym Dunajcu informuje, iż w dniu 29.08.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
Przewodniczący: Dyr. mgr Stanisław Papuga
Z-ca dyr. mgr Roman Giełczyński
mgr Justyna Papuga
dotyczące wyboru oferty ubezpieczeniowej na rok szkolny 2018/2019

 

Do 20.08.2018r. wpłynęły trzy oferty:
1. PZU
2. Inter-Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Vienna Insurance Group
3. Centrum Polis Sp.z.o.o

 

Komisja po przeanalizowaniu warunków ubezpieczenia wybrała ofertę PZU.

Powodem wyboru PZU było szczegółowe przedstawienie oferty, zwłaszcza informacji dotyczącej nieszczęśliwych wypadków.