SZKOŁA - dawniej i dziś


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Z kart historii....

Szkoła powstała w roku szkolnym 1971/72 jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 1 w Nowym Targu filia w Czarnym Dunajcu.

Uczniów kształcono w zawodach: ślusarz, elektryk, tkacz i murarz. Były to dwa oddziały dwuzawodowe: klasa ślusarz-elektryk i klasa tkacz-murarz.
Praktyka odbywała się tylko na warsztatach szkoleniowych w ZDZ w Czarnym Dunajcu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie byli pracownikami szkoły, tylko pracownikami ZDZ do roku szkolnego 1984/85.

Szkoła w roku szkolnym 1971/72 mieściła się w budynku obecnego gimnazjum, a w kolejnych latach do roku 1985 w budynku przy ulicy Kmietowicza. W roku szkolnym 1985/86 szkoła przeniesiona została do nowowybudowanego budynku ZDZ przy obecnej ulicy Mościckiego 8. Szkoła stała się samodzielną jednostką oświatową i otrzymała nazwę Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Krakowie z Siedzibą w Czarnym Dunajcu.


Szkoła dziś...

Obecnie do naszej szkoły uczęszcza ponad 300 uczniów. Szkoła nasza mieści się w murach budynku potocznie zwanego ZDZ, a przyszłym uczniom i uczennicom oferuje następujące możliwości nauki:

 

elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych,
stolarz,
ślusarz,
murarz,
cieśla,
posadzkarz,
fryzjer,
cukiernik,
piekarz,
monter instalacji sanitarnych,
technolog robót wykończeniowych.
kucharz,
sprzedawca,
malarz tapeciarz,
blacharz budowlany,
lakiernik
rzeźnik -wędliniarz - !!! możliwosc praktyki w Czarnym Dunajcu !!!
krawiec
dekarz
betoniarz - zbrojarz
:

Od roku szkolnego 2012/2013 w związku z reformą szkolnictwa zawodowego we wszystkich zawodach czas kształcenia wyniesie 3 lata .

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner